RODO

s1

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO informujemy:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
KUNERT Spółka Jawna, Poladowo 70, 64-030 Śmigiel, NIP: 6981834126

Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Obiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów obowiązującego prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Państwa uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator danych, powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod wskazanym adresem mailowym, w każdym temacie związanym z ochroną Pani/Pana danych osobowych: krystian.erens@infomania.pl

Informacje dodatkowe

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator danych nie będzie podejmował wobec Pana/Pani żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.