Jakie maszyny rolnicze są niezbędne w gospodarstwie?

Maszyny różnego rodzaju są niezbędne w każdym gospodarstwie rolnym. Dzięki nim możliwe jest odpowiednie przygotowanie gleby, wysiewanie i sadzenie roślin, ich pielęgnacja oraz zbiory. W tym artykule przedstawiamy, jakie rodzaje maszyn są najbardziej przydatne dla rolników i jakie prace można przy ich pomocy wykonywać.

ciągnik na polu

Najczęstsze rodzaje maszyn rolniczych

Najbardziej potrzebne w gospodarstwie są przede wszystkim ciągniki, czyli traktory. Montuje się do nich wiele maszyn, w tym siewniki, pługi, opryskiwacze, kosiarki, rozrzutniki czy prasy. Do ciągników rolniczych można dołączać również przyczepy, aby przewozić nimi rozmaite materiały oraz plony podczas zbiorów. Poza ciągnikiem niezbędną maszyną jest również kombajn, dzięki któremu można szybko zebrać rośliny uprawne, gdy przyjdzie na to czas. Najczęściej używane są kombajny zbożowe i ziemniaczane, ale w gospodarstwach specjalistycznych przydadzą się również kombajny przeznaczone do warzyw albo sadownicze.

Maszyny niezbędne do uprawy pól

Oprócz ciągników w gospodarstwach rolnych wykorzystuje się również wiele innych maszyn pomocniczych, które umożliwiają wykonywanie różnorodnych prac polowych. I tak wiosną najbardziej przydają się pługi, rozrzutniki obornika, brony i siewniki, a także agregaty uprawowe, aby użyźnić i napowietrzyć glebę, a następnie wysiać zboża oraz inne rośliny. Następnie potrzebne są opryskiwacze i rozsiewacze nawozów pozwalające na poradzenie sobie z chwastami czy szkodnikami oraz dostarczające potrzebne składniki mineralne. Na czas zbierania plonów wykorzystuje się kombajny oraz inne urządzenia pozwalające wykopywać podziemne części roślin. Ważne, by wszystkie te maszyny odpowiednio serwisować, dzięki czemu będą gotowe do pracy od razu, gdy nadejdzie odpowiedni czas na ich użycie.