W jaki sposób zabezpieczyć maszyny rolnicze pod koniec sezonu?

Prowadzenie gospodarstwa nastawionego na uprawę, niezależnie od tego, czy będą to zboża, rośliny okopowe, warzywa czy owoce wymaga posługiwania się nowoczesnym sprzętem, który skraca czas realizacji poszczególnych zabiegów agrotechnicznych i zadań transportowych oraz pomocniczych, a zarazem umożliwia duże zwiększenie wydajności. Stosowane w rolnictwie urządzenia są jednak dość kosztowne, a ich konstrukcja będzie zwykle złożona, stąd niezmiernie ważne okaże się odpowiednie dbanie o ich sprawność i stan techniczny. Po końcu prac polowych używane maszyny rolnicze powinny więc zostać właściwie zabezpieczone. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

rolniczkaDlaczego zabezpieczenie sprzętu rolniczego jest ważne?

Urządzenia używane w pracach polowych czy wykorzystywane do rozmaitych zadań pomocniczych są eksploatowane w dość ciężkich warunkach, na które składa się m.in. wysokie zapylenie, duże przeciążenia mechaniczne czy bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi. Po zakończeniu robót mogą one więc być silnie zanieczyszczone, zwłaszcza resztkami gleby. Jest to niepożądane, ponieważ oznacza zwykle ryzyko wysokiej koncentracji wilgoci, co może sprzyjać korozji. Zabrudzenia będą też miały negatywny wpływ na działanie elementów ruchomych np. łożysk, a ponadto mogą skracać żywotność części zrobionych z rozmaitych elastomerów. Problemem mogą być również pozostałości nawozów czy środków ochrony roślin.

Jak troszczyć się o maszyny po końcu robót polowych?

Przed odstawieniem sprzętu na dłuższy czas należy zadbać o jego kondycję i podjąć działania, które zapobiegną jego uszkodzeniu. Podstawą będzie staranne wyczyszczenie zabrudzonych elementów, wymiana zużytych podzespołów czy materiałów eksploatacyjnych, a także uzupełnienie ubytków oleju lub smarów. Liczyć będzie się sprawdzenie, czy w poszczególnych układach nie pozostały resztki wody lub chemikaliów. Ważne będzie również takie przechowywanie maszyn, by nie były one wystawione na działanie zjawisk atmosferycznych – opady, nadmierne nasłonecznienie czy wilgotne powietrze.